+36 20 809 5974 bpvideo.b2b@gmail.com 8200 Veszprém Lóczy Lajos utca 36/C

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelés alapjai

Az adatkezelő a balatonpictues.hu és balaton-pictues.hu (Sepsi Levente egyéni vállalkozó “kisadózó”
57290520-1-39 , továbbiakban: Adatkezelő) felületének használata során, kizárólag a felhasználó
egyértelmű beleegyezésével, hozzájárulásával kezelheti a látogatók személyes adatait.


Az oldal használata során előforduló lehetséges adatkezelések rövid bemutatása:


– Ajánlatkérő űrlap, Dolgozz velünk karrier oldal
Online érdeklődési lehetőséget biztosító felület használata során az adatkezelő kezeli az
érdeklődést küldők személyes adatait, kizárólag az érdeklődésre történő válasz adás céljából.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


– Internetes analitikai mérőeszközök automatikus adatgyűjtése
A weboldal használata során analitikai adatokat gyűjtünk a felhasználók viselkedéséről, oldal
látogatási szokásaikról.
A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google
Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő.
Az így kapott adatok kizárólag a weboldal fejlesztésének céljával kerülnek felhasználásra.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érdeklődést küldő felhasználók a személyes
adatait.


Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. (Képernyő bal alsó sarkában található “fogaskerék ikonra kattintva érhetőek el a részletes beállítások”)

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: Sepsi Levente egyéni vállalkozó “kisadózó”
Adószáma: 57290520-1-39
Az adatkezelő címe: 8200 Veszprém Lóczy Lajos utca 36/C 1/4
Az adatkezelő további elérhetősége:
e-mail: info@balaton-pictures.hu

2. Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
 • személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az érintett hozzájárulása, mely a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen, kötelező.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

 • Érdeklődés elküldését biztosító űrlap esetében:
  • A felhasználó érdeklődés elküldése előtt kifejezetten hozzájárulását adja az általa kötelezően megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Külső analitikai eszközök esetében:
  • Analitikai adatokat kizárólag a felhasználó egyértelmű beleegyezésével gyűjtünk.
  • A képernyő alsó sávjában megjelenik az adatkezelés elfogadására felhívó üzenet, melynek elfogadásáig (kattintás az “elfogadom” gombra) nem kerül elhelyezésre analitikai méréseket biztosító kód, így adatgyűjtés sem történik.

3. Adatkezelés célja

Érdeklődés elküldését biztosító űrlap esetében:
Az adat kezelés kizárólagos célja az oldal Kapcsolat, vagy karrier menüpontján elküldött érdeklődés,
ajánlatkérés megválaszolása, tájékoztatás.


Ezen adatok egyéb célra nem használhatóak fel, különösen ideértve reklámtevékenység végzését
az adatok bármilyen felhasználási módjának segítségével.


Külső analitikai eszközök esetében:
Az oldal látogatási szokásainak elemzése, az oldal tovább fejlesztésének céljával.

4. Az érintettek köre

Érdeklődés elküldését biztosító űrlap esetében:
Az érintettek köre: az oldalon érdeklődés űrlapot használók, vagy karrier oldalon jelentkezést leadó felhasználók.


Külső analitikai eszközök esetében:
A képernyő alján felugró Sütiszabályzatot – sütikezelést elfogadó, a weboldalt használó
felhasználók.

5. A kezelt adatok köre

Érdeklődés elküldését biztosító űrlap esetében:
Az érdeklődést küldő felhasználók által az érdeklődés elküldése előtt megadott, az érdeklődésre
történő válasz adás teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, vagy email),irányítószám.

Külső analitikai eszközök esetében:
A weboldal használatával kapcsolatos elemzési és látogatói adatok.

A weboldal által használatba vett szolgáltatás, (Google LLC („Google”)) Google Analytics,
alapvetően belső cookie-k segítségével állít össze jelentéseket a felhasználói interakciókról.
Minden eszköz, amely kapcsolódik az internethez, egyedi számot IP-címet kap (internetprotokoll-
cím). Az ilyen cimeket országok szerint osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az
országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a felhasználó az
internethez kapcsolódik. A Google Analytics csak azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy óvja a
szolgáltatás biztonságát és, hogy a webhelytulajdonosok megfelelő képet kapjanak arról, hogy
látogatóik a világ mely pontjairól érkeznek. A Google az adatokat a kódolt formátumban tárolja.
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

6. Az adatkezelés időtartama


Érdeklődés elküldését biztosító űrlap esetében:
Az elektronikusan tárolt személyes adatok az érdeklődés megválaszolását követően, amennyiben
a felhasználó másképp nem nyilatkozik, 8 napon belül törlésre kerülnek.


Külső analitikai eszközök esetében:
Az analitikai adatok tárolását kizárólag a cél megvalósulásához szükséges ideig, és formában
kerülnek tárolásra.

7. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezései

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatokat
továbbíthassa adatfeldolgozás céljából partnereinek.
A következő partnerek az adatfeldogozás technikai részében nyújtanak segítséget:


Érdeklődés, karrier jelentkezés elküldését biztosító űrlap esetében:
A levelezés kiszolgálását a honlap tárhelyszolgáltatója végzi, így tárolja és feldolgozza az
adatokat.

Ez az adatfeldolgozás nem terjed ki az adatok tényleges és tényszerű megismerésére, kezelésére,
kizárólag az adatok tárolását, a tevékenység ellátásához szükséges feladatok biztosítását hivatott
megvalósítani.

Szolgáltatást közvetített formában nyújtja:
Szombath Balázs Egyéni vállalkozó; székhelye: 8440 Herend, Vadvirág utca 7., Tel.: +36 – 30 – 282
– 9287, E-mail: info@webszorny.hu


A honlap tárhelyszolgáltatója szolgáltatását közvetített szolgáltatás formájában biztosítja.
A technikai infrastruktúra szolgáltatója:

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ
Microware Hungary Kft., Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Tel.: +36 – 1 – 432 – 3236, Mobil:
+36 – 30 – 616 – 1616, Fax: +36 – 1 – 432 – 3237, E-mail: domreg@microware.hu

Külső analitikai eszközök esetében:
A már részletezett Google Analitikai eszköz által gyűjtött adatokat a Google LLC (“Google”)
dolgozza fel és rendszerezi saját szolgáltatásán belül, majd teszi elérhetővé emberi értelmezésre
alkalmas formában az Adatkezelő részére.
Ezen statisztikai, oldallátogatási információkat összegző kimutatások egyéb fizikai külső eszközre
az Adatkezelő által nem kerülnek.
Az adatfeldolgozó biztosítja, hogy kizárólag a cél teljesüléséhez elengedhetetlen adatokat gyűjt,
dolgoz fel.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érdeklődő kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáférés a tárolt adatokhoz, azok
 • megismerésének joga),
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • az adatkezelés korlátozását,
 • az adatkezelés ellen tiltakozhat,
 • kérelmezheti személyes adatainak törlését vagy zárolását

A kezelt személyes adatokról tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél
személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti az adatkezelő elérhetőségei
bármelyikén
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 napon
belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.
Kérésre legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 napon belül intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése vagy törlése érdekében.


A következő informácókhoz férhet hozzá személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • milyen jellegű adatokat kezelünk Önről
 • milyen célból kezeljük az adatait
 • meddig kezeljük az adatokat
 • kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait
 • EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára
 • vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei
 • az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban


Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel
korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy az

Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy
statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.
Ha az érdeklődő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez
való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)


9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás


A tárolt adatokat az adatkezelő a tőle telhető legnagyobb alapossággal kezeli.
Harmadik személynek kizárólag törvényi előírás esetén ad át adatokat, erről az érintett
felhasználót a megadott elérhetősége/ken egymást követő munkanapokon legalább három
alkalommal próbálja tájékoztatni.
A kapott adatokat kizárólag email fiók beérkező levelei között tárolódnak, egyéb adatbázisokba
történő átmozgatásuk, másolásuk nem valósul meg.
Lehetséges korszerű biztonsági alkalmazásokat vesz igénybe a használt szerver alapvető
biztonságtechnikai szolgáltatásai mellett (DKIM, SPF)
Analitikai eredményeink egyéb külső eszközökre történő másolás nem valósul meg.
A Google az adatokat védett, osztott szervereken, kódolt formátumban tárolja.


A Google adatvédelmi elveiről, biztonsági intézkedéseiről bővebb információ itt olvasható:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu


A Google adatvédelmével kapcsoaltos technikai információkról részletesen itt olvashat:
https://policies.google.com/technologies?hl=hu


Az egyes Google termékek adatvédelmi információit itt találja:
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

10. Fogalmak


Az adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak értelmezése
1. érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy;
2. személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat:
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással
összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult
szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,
a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
7. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
8. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki,
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
9. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
10. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki,
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
11. adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal:
az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
15. elfeledtetés:
más adatkezelők számára adatfeldolgozási céllal átadott adatokkal kapcsolatban, vagy korábban
nyilvánosságra hozott személyes adatokkal kapcsolatban értesítjük a lehetséges további
adatkezelőket, hogy Ön adatai törlését, és azok elfeledését kérelmezte, illetve ezek alapján a
szükséges lépések megtételére;
16. korlátozás:
az adatok korlátozása esetében az adatkezelő az adatokat csak tárolhatja, azokat csak kifejezett
hozzájárulás alapján kezelheti;
17. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Kelt.:8200.Veszprém, 2021.07.25.